Miasto i Gmina Kargowa   Rejestracja Zaloguj się    Dodaj wpis
Rewolucja śmieciowa.
Dodał: sferix 2013-01-27 20:30


Ustawa ta ( jak podkreślają nawet sami samorządowcy), jest na tyle nieprecyzyjna i pozostawia tyle furtek prawnych, że chyba warto pokusić się o analizę głównych założeń.
1. Dlaczego zmieniono ustawę? Zmiany w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi mają sprawić, że nikomu nie będzie opłacało się wyrzucać śmieci na dzikie wysypiska, bo wszyscy mieszkańcy będą objęci systemem zbierania odpadów. Celem zmian jest również zwiększenie poziomu recyklingu i odzysku odpadów zebranych selektywnie, a także zmniejszenie masy odpadów ulegających biodegradacji kierowanych do składowania. Śmieci to cenny surowiec i należy je ponownie wykorzystywać.
Gmina, wymagając od nas właściwego postępowania ze śmieciami, jednocześnie zapewni nam do niego warunki, np. tworząc miejsca, w których będzie można pozbyć się nietypowych odpadów.
- To wydaje się chyba logiczne i co do tego nikt nie powinien mieć wątpliwości.


2. Co należy zrobić w przypadku już podpisanej umowy z firmą odbierającą odpady?
Od lipca 2013 r. usługę odbioru od właścicieli nieruchomości w zamian za opłatę zapewnia gmina. Właściciele nieruchomości do tego czasu powinni podjąć decyzję czy wypowiedzą umowę na odbieranie odpadów komunalnych zawartą indywidualnie. Opłata przekazywana gminie w zamian za świadczenie usługi odebrania i zagospodarowania odpadów będzie obowiązkowa.
- nie doczytałem się, co będzie jak ktoś nie wypowie umowy?

3. Kto w myśl ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie składa deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami jeżeli nieruchomość należy do gminy?
To proste. Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.
- czy wysokość takiej opłaty nie powinna być znana przed podpisaniem deklaracji?
4. Jakie będą konsekwencje nie złożenia deklaracji o wysokości opłaty za odbiór odpadów?
W przypadku nie złożenia deklaracji prezydent, burmistrz lub wójt określi w drodze decyzji wysokość opłaty, biorąc pod uwagę szacunki, w tym średnią ilość odpadów powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.
- czyli i tak nie zapłacimy mniej niż chcielibyśmy

5. Kto będzie sprawować nadzór nad prawidłowym postępowaniem z odebranymi od nas śmieciami przez zbierającą je firmę?
Nadzór nad prawidłowym zagospodarowaniem przez odbierającego odpadów będzie sprawować gmina.
- najbardziej frapuje mnie to, czy odpady będą faktycznie segregowane?

6. Czy gmina zakupi pojemniki na odpady?
Mieszkaniec ma obowiązek wyposażyć nieruchomość w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywania ich w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym. Gmina nie może zatem, zgodnie z przepisami, przejąć tego zadania jako elementu organizacji odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości i pokrywać jego kosztów z pobieranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Gmina może ułatwić właścicielom nieruchomości realizację tego obowiązku, proponując jako dodatkową usługę, za dodatkową opłatą, wyposażenie w pojemniki. Gmina może realizować tę usługę za pośrednictwem przedsiębiorcy wyłonionego w przetargu, ale jemu również za takie dodatkowe świadczenie należy się dodatkowe wynagrodzenie.
- czyli jak zwykle w przypadku każdej takiej nowości, koszty zawsze przerzucane są na obywatela, a czy przypadkiem gmina nie powinna w tym partycypować?

7. Gmina zdecydowała, że opłatę za odbiór odpadów będzie naliczać za osobę. Jak obliczyć stawkę w taki  sposób, aby była najbardziej wiarygodna i miarodajna?
Zgodnie ze znowelizowaną ustawą rada gminy, określając stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, bierze pod uwagę:
  • liczbę mieszkańców zamieszkujących daną gminę,
  • ilość wytwarzanych na terenie gminy odpadów komunalnych (dane statystyczne z GUS lub z krajowego planu gospodarki odpadami),
  • koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi,
  • przypadki, w których właściciele nieruchomości wytwarzają odpady nieregularnie.

Ponadto, rada gminy ustala niższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli są zbierane w sposób selektywny, to znaczy, jeżeli zbiera od mieszkańców odpady już posegregowane. Osoby segregujące za wywóz śmieci zapłacą mniej!
- jak gmina udowodni, że stawka za osobę wyjdzie taniej, a nie np. za powierzchnię mieszkalną?
8. Co oznacza hasło – niższa stawka opłaty dla segregujących odpady?
To nie hasło. Osoby segregujące odpady będą płacić mniej od tych, które ich nie segregują. Ustawa nakazuje gminom, żeby naliczały opłaty za wywóz śmieci zgodnie z tą zasadą.
Gmina powinna ustalić stawki opłat na takim poziomie, aby były one zachęcające do selektywnego zbierania odpadów (tj. segregacja śmieci).
Nie będzie można jedynie zadeklarować sortowania, a wyrzucać wszystkich śmieci na raz – firma odbierająca odpady ma obowiązek powiadomić gminę o przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku selektywnego zbierania odpadów i potraktować je jako zmieszane odpady komunalne.

- nadal brak pewności, czy te odpady będę segregowane po odebraniu ich od nas

9. Czy stawka opłaty za wywóz odpadów komunalnych może zostać zmieniona w trakcie roku?
Tak, w przypadku gdy gmina stwierdzi, że nieprawidłowo oszacowała koszty systemu. Wtedy musi podjąć uchwałę o zmianie stawki opłaty.  

- czyli jeśli gmina stwierdzi, że obecne stawki są nieopłacalne lub mało dochodowe, może je podnieść w każdej chwili, a my nie mamy nic do gadania!

10. Do którego pojemnika powinnam wrzucić opakowanie (kartonik) po mleku?
Do żółtego pojemnika na odpady z tworzyw sztucznych. Pudełko na mleko to opakowanie wielomateriałowe. Ze względu na swoją zawartość nie może być wrzucone do pojemnika na papier, bo zamoczyłoby zebraną w tym pojemniku makulaturę. 

- stąd wniosek, że przed wprowadzeniem tej rewolucji każdy mieszkaniec powinien przejść obowiązkowy kurs edukacyjny na temat rozpoznawania i klasyfikacji odpadów!

11. Gdzie mam wyrzucić stary telewizor czy lodówkę?
Każda gmina wskaże mieszkańcom miejsca odbioru niepotrzebnego sprzętu RTV i AGD. Nowe przepisy zobowiązują gminę do zorganizowania punktów zbiórki elektrośmieci, czy innych problemowych odpadów. Będzie możliwość legalnego pozbycia się odpadów, z którymi teraz nie wiadomo co zrobić (baterie, przeterminowane leki, oleje odpadowe itp.). Gmina powinna udostępnić na stronie internetowej m.in. informacje o punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

12. Kto po 1 lipca 2013 r. będzie odbierał moje śmieci?
Firma, z którą gmina zawrze umowę na odbieranie odpadów komunalnych. Gmina ma obowiązek wybrania firmy odbierającej odpady komunalne od właścicieli nieruchomości wyłącznie w drodze przetargu. Powierzenie tego zadania własnej jednostce organizacyjnej, np. gminnej spółce, jest możliwe tylko w sytuacji, gdy zostanie przekształcona w spółkę prawa handlowego, stanie do przetargu i w drodze przetargu wygra z innymi podmiotami. Jest tak dlatego, żeby firmy konkurujące o zlecenie, oferowały możliwie najlepsze ceny za swoje usługi.

To tylko tyle moich pytań i wątpliwości. Z biegiem czasu będzie ich zapewne więcej. Ustawa jest niedopracowana, zrobiona na chybcika i dlatego tez tym bardziej dziwię się władzom samorządowym, że zrobiły naprawdę niewiele, aby zaprotestować przeciwko takiemu sposobowi jej wprowadzenia w życie.Dodaj do:  Wykop.plWykop FacebookFacebook BlipBlip FlakerFlaker Śledzik
   Odsłon: 995
Oceń: 0.0 (0 głosów)
Tagi: aktualności  


KOMENTARZE (3) dodaj komentarz
PRZEGLĄDAJ
Najnowsze
Najpopularniejsze
Najwyżej oceniane
Najczęściej komentowane

KATEGORIA
Wszystkie

PODOBNE WPISY  
Dodał: jap 2014-05-24 17:47
Zapraszamy do nowego portalu o naszej gminie!
Witam! W związku z tym, że ten portal jest już nieaktywny...

Dodał: sferix 2013-06-08 21:39
Rewolucja śmieciowa- kontynuacja.
Zamieszania w sprawie śmieci ciąg dalszy.

Dodał: sferix 2012-12-17 21:56
Nowe wydanie "Gazety Kargowskiej".
Zgodnie z obietnicą burmistrza ukazał się kolejny numer naszej samorządowej gazetki...

Dodał: sferix 2012-10-28 20:53
Gazeta "Miejscowa", czy wypełni lukę?
Na naszym lokalnym rynku wydawniczym ukazała się nowa gazeta...

Dodał: sferix 2012-10-18 22:16
Gdzie jest "Gazeta Kargowska"?
Nasze samorządowe pisemko nie ukazuje się od lutego...

Copyright © 2010 Portal Społecznościowy "Miasto i Gmina Kargowa". Przy wykorzystywaniu materiałów wymagane jest podanie źródła.

Projekt www, grafika, serwer, domena, aktualizacje i reklama: DUBIEL Consulting